چگونه خود را دوست داشته باشیم؟

چگونه خودرا دوست داشته باشیم؟ منظورمان خودخواهی و تکبر نیست! بلکه منظور مـا از دوست داشتن خودمان، رضایت درونی و آرامش فردی اسـت، آدم بدها میدانند کـه آدم های بدی هستند، شاید چیزی در ظاهر آن ها نبینید اما مطمئن باشید خودشان هم در درون میدانند بد هستند و اذیت میبینند. اما اگر از خود راضی باشید و خودتان را دوست داشته باشید بهتر و زیباتر و با آرامش بیشتری زندگی می کنید.
درک تان از خود را تغییر دهید

برای این کـه احساس ارزشمند بودن کنید، باید چشمانتان را شسته و با دیدی توام با خودآگاهی و عشق بـه خودتان نگاه کنید. پذیرش و عشق باید از درونتان بیاید. برای این کـه ارزشمند باشید نیازی نیست خاص و متفاوت باشید. ارزش شـما در ذات واقعی‌ و خوبی درونیتان اسـت. شـما نوری بسیار زیبا هستید. شـما عشق هستید.

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

شاید بتوانید عظمت خودتان را زیر خاک مدفون کنید اما هیچ وقت نمی توانید آنرا از بین ببرید. دوست داشتن خودمان کاری نیست کـه یکمرتبه اتفاق بیفتد، فرایندی بی‌انتها و مداوم اسـت. از خودتان شروع می شود، از در آغوش گرفتن خودتان با محبت و ستایش. برای این کـه بدانید چطور میتوانید این کار را انجام دهید، این مراحل را خوانده ودر زندگیتان عملی کنید.

روزتان را با عشق «و نه تکنولوژی» شروع کنید

قبل از این کـه از رختخوابتان بیرون بیایید، ارزشمند بودنتان رابه خودتان یادآور شوید. عشق را درون ریه‌هایتان بکشید و بیرون دهید. خودتان را از عشق سیراب کنید.

برای فکر کردن و نوشتن وقت بگذارید

هرروز وقت بگذارید و روی درونتان تمرکز کنید. با ۵ دقیقه مدیتیشن و ۵ دقیقه نوشتن در صبح‌ها شروع کنید. کم‌کم این زمان را افزایش دهید.

با شادی با خودتان حرف بزنید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

برای این کـه ذهنت ان را آموزش دهید مثبت‌تر باشد، از تایید کردن استفاده کنید. مچ‌بندی روی دست راستتان ببندید، وقتی میبینید کـه بـه هر ترتیبی میخواهید از خودتان سوءاستفاده کنید، مچ‌بند رابه دست چپتان منتقل کنید.

صداقت احساسی پیدا کنید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

بی‌حس کردن احساساتتان دیگر کافی اسـت. خرید کردن، خوردن و نوشیدن نمونه‌هایی از روش‌های دوری از ناراحتی و درد اسـت. هوشیارانه بـه سمت احساسات و عواطف تان بروید.

علایق تان را گسترش دهید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

چیز جدیدی را امتحان کنید. یک زبان جدید یاد بگیرید. جاهایی بروید کـه قبلاً نرفته‌اید. کارهایی انجام دهید کـه قبلاً نکرده‌اید. شـما حق دارید زندگی فوق‌العاده داشته باشید.

از فعالیت‌ های زندگی‌ بخش لذت ببرید.

ورزشی را پیدا کنید کـه دوست دارید. غذاهایی را کشف کنید کـه برایتان مفید اسـت. یک روز دست از تکنولوژی بردارید و وقت تان رابه کارهایی بگذرانید کـه بشما حس زنده بودن می دهند.

برای آزاد شدن مشتاق باشید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

نفس بکشید، ریلکس باشید و رها کنید. هیچ وقت نمی توانید تصویر کامل را ببینید. نمی دانید هر چیزی چـه هدفی بـه دنبال دارد. با فکر نکردن و آرزو نکردن این کـه کاش آدم‌ها و اتفاقات طور دیگری در زندگیتان بودند، از جنگیدن علیه خودتان دست بکشید. برنامه شـما ممکن اسـت از قصد و نیت روحتان متفاوت باشد.

روی رشد و پیشرفت فردی و معنوی‌ تان کار کنید.

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

بـه استقبال رشد بروید. زندگی یک سفر اسـت. مـا بدنیا آمده‌ایم کـه یاد بگیریم ودر سطحی عمیق‌تر دوست بداریم. اگر بخواهید تند قدم بردارید، زندگی برایتان سخت خواهد شد. آهسته قدم برداشتن برای جلو رفتن در زندگی کافی اسـت.

توانایی‌ هایتان را مال خود کنید.

آن قدر خودتان را دوست بدارید کـه فرصت‌های محدودی کـه پیش رویتان قرار میگیرد را باور کنید. وارد عمل شوید و زندگی زیبا برای خودتان بسازید.

با خودتان صبوری کنید

عجله و ترس را کنار بگذارید. آرام باشید و بـه خودتان اعتماد کنید. تلاش کنید و مطمئن باشید دنیا پاداشتان را خواهد داد.

با قدردانی زندگی کنید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

ذهن تان را آموزش دهید کـه قدردان و شکرگزار باشد. استعدادها، زیبایی و شکوه خودتان را تحسین کنید. خودتان رابا تمام نقص‌ها دوست داشته باشید.

بگذارید بصیرتتان هدایت تان کند

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

همه ی پاسخ‌ها بـه درون خودتان برمی‌گردد. بـه دنبال نشانه‌ها باشید و بـه احساسات درونی‌تان توجه کنید. وقتی می خواهید تصمیمی بگیرید، احتمالاً دو صدا از درون خودتان میشنوید. صدایی آرام در خود والایتان و صدای بلند کـه نفستان اسـت. همیشه راهی کـه صدای آرام نشانتان میدهد را دنبال نمایید.

کاری را انجام دهید که محترم تان می‌کند

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

در فعالیت‌هایی کـه پایین می‌آوردتان شرکت نکنید. اجازه ندهید افراد مسموم وارد زندگیتان شوند. همه ی را دوست بدارید اما مراقب کسانیکه اجازه می دهید وارد زندگیتان شوند باشید.

تردیدها و عدم قطعیت‌ ها را بپذیرید

رنج کشیدن از زندگی‌ کردن در غم گذشته یا ترس از آینده ناشی می شود. توجهتان رابه زمان حال معطوف کنید و آرامش داشته باشید.

خودتان را ببخشید

از خطاهایتان درس بگیرید و بـه جلو حرکت کنید. با این جمله بـه خودتان خاطرجمعی دهید: «خودم رابا خاطر قضاوت کردن خودم می‌بخشم.»

قدرت لذت را کشف کنید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

دوست داشتن خود نیاز بـه زمانی برای ریلکس بودن، تفریح کردن و ارتباط نزدیک با دیگران دارد. دنیای پرسرعت امروز مجبورمان می کند مدام در رقابت و هدف‌سازی باشیم کـه جایی برای بازی و تفریح برجا نمیگذارد. پزشک استوارت برو «Dr. Stuart Brow» می گوید، «متضاد بازی کار نیست، افسردگی اسـت.»

واقعی باشید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

خودتان را بیرون بریزید. بـه خودتان اجازه دهید دیده شوید، شناخته شوید و شنیده شوید. با این صمیمیت با خودتان احساس اسانی کنید.

روی مثبت‌ ها تمرکز کنید

بـه قلب تان رجوع کنید و نقاط مثبت خودتان را تحسین کنید.

مراقب نادیده گرفتن خود باشید

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

مراقب انتخاب‌هایتان باشید. چندین بار در طول روز از خودتان بپرسید، «آیا این انتخاب بـه مـن ارزش میدهد؟» تجسم کنید کـه اگر ارزش خودتان را باور داشتید زندگیتان چـه شکلی می گرفت. زندگیتان رابه دوست داشتن خودتان اختصاص دهید. این باید مهم ترین اتفاق زندگیتان باشد.

از متخصص کمک بگیرید

نادیده گرفتن خود دردناک اسـت. شـما لایق شاد بودن هستید. شـما حق دارید پذیرفته شده و دوست داشته شوید. اگر لازم بود، از یک مشاور، مربی یا روان شناس کمک بگیرید. این بهترین سرمایه‌گذاری اسـت کـه می توانید انجام دهید.

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ (۲۰ نکته برای دوست داشتن خودتان)

از آنجا کـه مـا انسان هاهمه ی بـه هم وصل هستیم، اگر مـن خودم را دوست داشته باشم، شـما را هم دوست خواهم داشت. مـا با عشق‌هایمان میتوانیم خودمان، هم دیگر و دنیا را التیام بخشیم. عشق هدف ماست. یادتان نرود کـه عشق از مـا و از درون تک‌تک مـا آغاز می شود.