01 نوامبر 2020
نوامبر 1, 2020

جراحی سرطان سینه

نوامبر 1, 2020 ۰ Comment

مقدمه جراحی سرطان سینه

مدیریت سرطان سینه در تکامل مداوم است. خوشبختانه، آمار درمان و نجات از این بیماری همچنان در حال افزایش است. جراحی سرطان سینه چندین دهه است که درمان اصلی سرطان پستان است که اغلب تنها روش درمان در مدیریت سرطان پستان در مراحل اولیه است. سرطان سینه شایعترین سرطان زنان در ایالات متحده است. از سال ۲۰۱۸ ، یک زن از هر هشت زن در ایالات متحده آمریکا در طول زندگی خود تشخیص سرطان تهاجمی پستان داشته اند.

شناخت توصیه‌های فعلی برای درمان جراحی سرطان سینه در تشخیص دقیق، مرحله بندی و معالجه بیماران مبتلا به سرطان پستان بسیار حیاتی است.

آماده سازی برای جراحی سرطان سینه
به طور معمول، یک بیمار با یک مورد غیر طبیعی که در معاینه بالینی و یا تصویربرداری ذکر شده است، ابتدا برای تشخیص تحت بیوپسی قرار خواهد گرفت. در زمان بیوپسی، یک کلیپ یا گیره در محل مورد نظر برای هدایت مدیریت جراحی در آینده قرار داده می شود. این کلیپ به ویژه در بیمارانی که تحت شیمی درمانی جدید قرار می گیرند، بسیار مفید است، زیرا یافتن مکان این ضایعات معمولاً دشوار می شود.

بعد از بیوپسی، بیماران ممکن است تحت آزمایشات اضافی قرار بگیرند، از جمله سونوگرافی زیر بغل، انجام CT قفسه سینه، شکم، لگن، MRI پستان،CBC ، CMP و یا FDG PET / CT.

جراحی سرطان سینه

لامپکتومی و ماستکتومی
برای درمان سرطان پستان دو نوع عمل جراحی وجود دارد:

لامپکتومی (همچنین به نام جراحی محافظت از پستان، ماستکتومی جزئی یا برش وسیع) خوانده می شود.

ماستکتومی

لامپکتومی
در لامپکتومی جراح تومور پستان و قسمت کوچکی از بافت طبیعی سینه اطراف تومور را برمی دارد. بقیه قسمت های سینه دست نخورده باقی می ماند.

ظاهر پستان شما بعد از جراحی لامپکتومی بستگی به میزان بافت برداشته شده دارد. جای زخم هر شخص ممکن است در اندازه متفاوت و یا در مکان متفاوت باشد.

ماستکتومی
در ماستکتومی جراح سینه کل پستان را برمی دارد. در بسیاری موارد، اما نه همه، این برداشتن شامل نوک پستان و آئرولا یا هاله دور نوک سینه می شود.

بعضی اوقات، بازسازی پستان همزمان با ماستکتومی انجام می شود.

پرتو درمانی
پرتودرمانی بعد از لامپکتومی

بعد از عمل لامپکتومی برای بیشتر خانم ها پرتودرمانی سینه و بعضاً ناحیه زیر بغل انجام می شود. اگر برنامه درمانی شامل شیمی درمانی باشد، رادیوتراپی بعد از شیمی درمانی انجام می شود.

پرتودرمانی بعد از ماستکتومی

بعضی از خانمهایی که عمل ماستکتومی داشته اند ممکن است پرتودرمانی قفسه سینه و یا ناحیه زیر بغل برایشان انجام شود. اگر برنامه درمانی شامل شیمی درمانی باشد، رادیوتراپی بعد از شیمی درمانی انجام می شود.

جراحی سرطان سینه ۴

اگر سرطان سینه دارید تنها نیستید
اگر در شرف انجام جراحی سرطان سینه هستید، به یاد داشته باشید، بسیاری از افراد آنجایی که شما امروز هستید بوده اند و با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند. آنها همان ترس ها را داشته اند و با همان انتخاب های سخت روبرو شده اند. آنها هم تحت معالجه سرطان پستان قرار گرفته اند، بهبود یافته اند و زندگی خود را سپری می کنند.

ممکن است صحبت با کسانی که درمان را تمام کرده و این بیماری را پشت سر گذاشته اند ، کمک کند تا ترس شما برطرف شود.