04 آوریل 2020
آوریل 4, 2020

جراحی بینی ترمیمی

آوریل 4, 2020 ۰ Comment

جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی ترمیمی یا جراحی بینی ثانویه با هدف اصلاح و بازسازی ایراداتی که در اثر جراحی اولیه در بینی فرد ایجاد شده یا از ابتدا در بینی افراد وجود داشته و جراح قادر به برطرف کردن کامل آن ها نبوده است، صورت می گیرد. موارد زیادی در به دست نیامدن نتیجه دلخواه از جراحی بینی اولیه یا ایجاد برخی مشکلات در بینی موثر بوده و فرد را ناگزیر به اقدام به جراحی ترمیمی بینی می کنند که از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد: ( جراح بینی اصفهان )

موارد زیادی در به دست نیامدن نتیجه دلخواه از جراحی بینی اولیه یا ایجاد برخی مشکلات در بینی موثر بوده و فرد را ناگزیر به اقدام به جراحی ترمیمی بینی می کنند که از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نداشتن دقت لازم جراح
عدم برخورداری از مهارت و تجربه کافی جراح
عدم شناخت کافی جراح از آناتومی بینی
بنابراین می توان گفت که یکی از عوامل موثر در مطلوب بودن یا نبودن نتیجه جراحی، پزشک و میزان تجربه و مهارت او می باشد لذا در انتخاب جراح بینی خود دقت کنید.

نکاتی در رابطه با جراحی بینی ترمیمی
اشخاصی که قصد انجام جراحی بینی ثانویه را دارند می بایست نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

توقعات منطقی و واقع بینانه از این جراحی داشته باشید.
پیچیدگی جراحی بینی با هر بار انجام آن بیشتر خواهد شد.
چهارچوب بینی باید سالم باشد تا بتوان جراحی دیگری را بر روی آن انجام داد. در برخی موارد چهارچوب بینی به حد کافی سالم نبوده و به همین علت نمی تواند جراحی دیگری را تحمل کند. در چنین حالتی افراد می بایست زمان بیشتری برای جراحی بینی ثانویه صبر کرده یا به طور کلی از انجام آن صرف نظر کنند.
چرا باید یک سال برای جراحی بینی ترمیمی صبر کرد؟
برای اینکه ایرادات موجود در بینی برطرف شود لازم است تا جراح به ساختار آن دسترسی داشته باشد که این امر تنها با جدا کردن پوست از اسکلت غضروفی-استخوانی امکان پذیر است. با این کار در بینی زخم هایی ایجاد می شود که برای جراحی بینی مجدد لازم است زخم ها به طور کامل بهبود یافته و پوست به اسکلت زیر خود متصل شود، این امر نیازمند گذر زمان بوده و بعد از یک سال اتفاق می افتد.

از طرفی بینی بعد از جراحی ورم داشته و همین مسئله موجب بزرگ به نظر رسیدن بینی و دیگر قضاوت های نادرست در رابطه با آن می شود. تورم بعد از حدود ۱ سال به طور کامل فروکش نموده و پس از آن شکل و فرم نهایی قابل مشاهده خواهد بود. به همین دلیل بهتر است افراد پس از گذشت یک سال از جراحی بینی اولیه برای ترمیم بینی خود اقدام کنند.