بهترین راه ها برای ایجاد آرامش در زندگی زناشویی

راه هایی برای ایجاد آرامش در زندگی زناشویی برایتان داریم که می‌توانید در ادامه تمامی این نکات را مطالعه کنید و با خبر شوید.طی کار با زوج های دچار تعارض و ناراحتی,روانشناسان دریافتند که زندگی هر زوجی بعد از ازدواج میتواند دستخوش نوسان شود. این ابعاد می‌تواند شامل ابعادی شود نظیر این که مثلا چه زمانی باید سفر برویم تا این مورد که تقسیم وظایف باید چگونه باشد.

هم‌چنین متخصصان متوجه شدند که میزان تعهد هر کدام از طرفین به ازدواج بسته به تجارب او در داخل یا خارج از ارتباط زناشویی در طی زمان تغییر میکند و معمولا یکی از همسران در خصوص ادامه زندگی مشترک تردیدهایی پیدا می‌کنند.در این جا وظیفه روان‌شناس این هست که به زوج کمک کند

برترین ارتباط ای که می‌توانند با یکدیگر برقرار کنند را به آن ها توصیه دهد. یکی از کمک هایی که میتوان به اینگونه زوج ها انجام داد شگرد «روز ویژه» هست.

شگرد روز ویژه چیست؟
یکی از روشهای مورد بهره گیری برای حل تعارض میان زوج ها شگرد روز ویژه «caring days» هست. در این روش مبنا بر این هست که تقویت کننده ها و حقوق های دریافتی از جانب همسر نه تنها درجه خشنودی و رضایت زندگی زناشویی را بالا میبرد بلکه میزان حقوق اعطایی به آن همسر را نیز تعیین میکند.

بنابراین اگر هر یک از زوج ها بتوانند رویدادهایی هرچند کوچک راکه برای هر کدام خوشایند هست و در حال آماده در ارتباط انجام نمی‌شوند شناسایی کرده و به حداکثر برسانند و رویدادهای ناخوشایند را نیز معلوم کنند و کاهش بدهند, نسبت حقوق به خرج افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

در این شرایط هر همسر نه تنها احساس خشنودی بیشتری میکند بلکه اکثر علاقه مند می‌شود به طرف مقابلش حقوق فراوان تری بدهد.در ازدواج های ناموفق و شکست خورده هر همسر به دلیل پشتیبانی از خود می کوشد تا خرج های ارتباط را به دست کم برساند اما در راستای تبادل حقوق ها تلاش نمی‌کند بنابراین تصویر این قضیه راستگو هست.

مراحل انجام شگرد»روز ویژه»
۱-مرحله بستن قرارداد بین زوج:
در این مرحله بین هر یک از زوج ها قرارداد بسته می‌شود که هر کدام از همسران «مثلا از طریق حفظ راز» در طی انجام این شگرد علیه همسرش تبانی و همدستی نخواهد کرد و همین طور انتظار میرود که هر دو نفر در این فرایند درگیر شوند و در خلال دوره معینی تغییر کنند.

۲-مرحله انجام شگرد»روز ویژه»
از هر یک از زوج ها خواسته می‌شود که هر کدام ۸ تا ۱۰ رفتاری راکه دوست دارد طرف مقابل انجام دهد بنویسد سپس برگه هر زوج در اختیار زوج دیگر قرار می‌گیرد و از هر کدام خواسته میشود از لیستی که همسرش نوشته سه مورد را انتخاب کرده و در هفته پیش رو به صورت هرروز انجام دهد. هر شخص باید رفتار محبت آمیز

خود را مستقل از طرف مقابل اجرا نماید. بدین ترتیب او تعهدی به اسم «خطر کردن مثبت» را به نمایش میگذارد و متعهد میشود حتی اگر همسرش به وظیفه اش عمل نکرد, تکلیف خود را انجام دهد. هر همسر شمار موارد و نوع رفتار محبت آمیزی که هر روز به دیگری ارائه میدهد بعنوان «شاخص تعهدات» و رفتارهای محبت آمیزی که هر روز دریافت می‌کند بعنوان «شاخص لذت» ثبت کرده و در جلسه بعد به درمانگر ارائه میدهد.

ملاک خواسته ها در «روزهای ویژه»
تمامی خواهش ها در روزهای ویژه باید با ملاک های زیر هماهنگ باشند:در تمام خواهش ها باید از جمله مثبت بهره گیری شود. مثلا به جای این که بگوییم :‌«به من بی اعتنایی نکند» بگوییم «از من بپرسد روزم را چگونه گذراندم».خواهش ها به صورت اختصاصی و شفاف مطرح شوند و از کلی گویی پرهیز شود. بعنوان مثال به جای این که بگوییم :‌«شب خونه باشد» بگوییم «ساعت ۸ برای شام در منزل باشد».

باید مصادیق و همانند های کوچکی از رفتارهایی باشند که هرروز دست کم یک‌بار امکان انجامش وجود داشته باشد و رفتارهای دور از انتظار و غیر واقع بینانه نباشند. مثلا به جای این که بگوییم :‌«به بچه ها یاد بده اسباب بازی شان را در مکان مناسبی بگذارند» می‌توانیم بگوییم «وقتی از سر کار برگشتی

لطفا کمک کن بچه ها اسباب بازی شان را در جای مناسب بگذراند»نباید موضوع مورد اختلافی خواهش شود که اخیراً رخ داده و هنوز بر سر آن توافقی صورت نگرفته هست.

همانند ای از لیست درخواستی برای روز ویژه
خواهش های بانو
-صبح پیش از این که از بستر خارج شویم,به من درود کند.
-از من بپرسد چه موسیقی و چه آهنگی را دوست دارم و در اتومبیل همان را بگذارد.
-وقتی در سرکار به او زنگ میزنم جوابگوی تلفن من باشد.
-به من بگوید که دوستت دارم.
-وقتی از سر کار می‌آید وسایلش را سرجایش بگذارد.
-به من بگوید چه لباسی برای مهمانی برای من مناسب تر هست.
-نظرم را در مورد مطالبی که می‌نویسد بپرسد.
-وقتی دارم چیزی می‌گویم با توجه به من نگاه کند.
-بعد از رفتن مهمان ها در مرتب کردن منزل به من کمک کند.

خواهش های مرد
-خوش رو باشد و وقتی از خواب بیدار شدیم بگوید که از دیدنم شاد هست.
-وقتی بیمار هستم برایم آب پرتقال بگیرد.
-در ساعات کار به من زنگ بزند.
-از من بخواهد که جزئیات کارم را برایش شرح دهم
-وقتی رانندگی میکنم حواسش به سخن گفتن من باشد.
-به من بگوید که به من اهمیت می‌دهد.
-از من بپرسد که پایان هفته دوست دارم چه کار کنم و کاری که من دوست دارم انجام بدهد.
-از من بخواد که در مورد کارم و مشکلاتی که در طول روز داشتم براش حرف بزنم.

وقتی خواهش­ها و خواسته های همسران شفاف و روشن و بدون نیش و کنایه زدن به یکدیگر بیان شود, کم کم زمان شاهد ایجاد روابط صمیمانه تر و دلپذیرتر زوج ها خواهیم بود.این روش را در چند روز آینده زندگی زناشویی خود به کار ببرید و شاهد بهبود هرچه اکثر روابط خود و همسرتان باشید.